Chuyên mục: Manga/Manhua/Comic

[MĐTS] Short manhua collection

Fandom: Ma Đạo Tổ Sư

Disclaimer: Nothing mine

Note: Cái này gọi là rảnh quá không biết làm gì đi phá đây này. Đừng ai hỏi tui đây là cái gì, chính tui làm xong còn không biết nó nữa. À đúng rồi, đừng tin cái tag. Vậy hén.

-o- (more…)

Advertisements